top of page

Verantwoorde kaas, wat houdt dat precies in?

Verantwoorde kaas

In elk facet van de keten streven wij naar een zo verantwoord mogelijk manier van werken. Om zo met trots te kunnen zeggen dat onze kaas echt duurzaam is. Hoe we dat doen?Kringlooplandbouw: verspilling voorkomen; zuinig en efficiënt werken

Kringlooplandbouw is gericht op het minimaliseren van grondstofgebruik door het hergebruik van producten en het zo zuinig en efficiënt mogelijk omgaan met ruimte en grondstoffen. (Bron: kringlooplandbouw - wur.nl)


De basis van het voer van onze geiten is gras. Al het gras dat de geiten eten wordt lokaal geteeld. De mest van de geiten gebruiken we weer om het gras goed te laten groeien en voldoende voedingsstoffen te geven. Echt circulair.


De grondstoffen die in het brok van de geiten zitten komen voor circa 75% uit reststromen van de voedselindustrie. Een voorbeeld hiervan is tarwegries: een tarwekorrel wordt verwerkt tot meel om te gebruiken voor het bakken van allerlei deegwaren, zoals brood, cake en koekjes. Bij het proces van tarwe tot meel komen bijproducten vrij. Verschillende bijproducten worden weer opnieuw gebruikt in de productie van menselijke voeding. Echter ontstaan er ook bijproducten die hier niet meer geschikt voor zijn: de restproducten. Deze restproducten zijn gelukkig niet waardeloos, maar voor onze geiten juist hoogwaardig voedsel. Op deze manier gebruiken we elk deel van de tarwekorrel optimaal en verlagen we de CO2-uitstoot.


Naast gras en brok krijgen onze geiten perspulp te eten, het restproduct van de productie van suiker uit suikerbieten. Suikerbieten worden namelijk geteeld voor suiker en wij Nederlanders consumeren erg veel suiker. Deze perspulp is een voersoort voor onze geiten met een lage carbon footprint.


Verder voeren wij onze geiten tarwegistconcentraat. Dit bijproduct ontstaat bij de productie van hernieuwbare energie, zoals bio-ethanol. Doordat tarwegistconcentraat eigenlijk een afvalproduct is, dat wij nu benutten, verminderen we afval. Daarnaast kunnen we andere eiwitbronnen uit het rantsoen vervangen door tarwegistconcentraat, waardoor we de CO2-uitstoot nog verder verlagen.


Het rantsoen voor onze geiten bestaat uit gras, perspulp, tgc en brok. Met al deze voedingsbronnen voor onze geiten voorkomen wij verspilling, omdat onze geiten de producten omzetten in gezond eiwit voor humane voeding. Win-win dus!Hoge efficiëntie

Door de omvang van het bedrijf kunnen wij een hoge efficiëntie in de bedrijfsvoering halen. Hierdoor is het mogelijk om grotere investeringen te doen om ze verspilling tegen gaan, omdat dit sneller rendeert. Door het gebruik van een goede voermengwagen kunnen wij heel nauwkeurig de juiste hoeveelheden voeren aan onze geiten. Hierdoor kunnen wij een langer aandeel ‘restvoer’ (wat niet meer gegeten wordt door de geiten) behalen. Daarnaast kan het op een bedrijf met een grotere omvang uit om een tarwegistconcentraat te voeren. De aanschaf van de silo voor de opslag hiervan en de voersnelheid die gehaald moet worden zijn op kleinere bedrijven niet redelijk, waardoor andere eiwitbronnen gevoerd moeten worden.


Hoogwaardige kwaliteit

Naast duurzaamheid en het verminderen van de CO2-uitstoot, vinden wij de productie van kwalitatief hoogwaardig en veilig voedsel net zo belangrijk. Kwaliteit is één van onze kernpunten. Een hoogwaardige kwaliteit behalen wij door taken goed uit te voeren, netjes te werken en niet te bezuinigen op kwaliteit.


Monitoring

Monitoring staat bij ons centraal. Door de oornummers die de geiten in hebben, kunnen we alle informatie per individuele geit bijhouden, zoals hoe oud ze zijn, hoeveel lammetjes ze hebben gekregen, hoe lang ze al melk geven, etc. Via het monitoringsysteem van onze voermengwagen weten we precies hoeveel voer en wat voor voer de geiten hebben gekregen. Daarnaast wordt de melkproductie nauwkeurig bijgehouden en dit wordt in combinatie met het voer uitgewerkt in een monitor, waarin de belangrijkste KPI’s van al onze melkgeitenboerderijen te zien zijn.


Kazen

En dan nog een stapje verder, naar de kazen. Wij registreren per batch welke melk er in de kazen gaat. Elke kaas krijgt een kaasnummer, dat gekoppeld is aan een datum. Zo kunnen wij alles snel terugvinden.


Ook wanneer wij willen schakelen is dat snel geregeld. Wanneer wij bijvoorbeeld meer van een bepaalde grondstof willen voeren, dan voeren wij dit in in ons voer systeem en kunnen we dat eenvoudig doorvoeren op onze locaties met melkgeiten.


Inzicht in data helpt ons om een hoog niveau in bedrijfsvoering te behalen.


Comments


bottom of page